0707 67 91 10 info@avalonskolan.se

Budskap från himmelska rådet, Plejaderna m.m.

 

 

Svar från Himmelska rådet 2021 01 22

 råga till Himmelska rådet om vaxx in

De svarar:
Mänskligheten har funnits och bott på jorden i över 200. 000 år
Aldrig någonsin har det funnits så många människor på jorden på en och samma gång.
I evolutionen befinner ni er på en punkt där ni nu går från en nivå till en ny nivå.
Ni kan se det som en trappa, där ni tar steg för steg.
Ju högre upp ni kommer i trappan desto bredare och vidare utsikt får ni
Det som ni inte lade märke till på det gamla steget, lägger ni nu märke till och får på så vis en större iakttagande förmåga och ett större och bredare seende.
Saker som ni inte förstod på det gamla steget kan nu avtäckas och ni får en klarare överblick över era liv både på ett personligt och kollektivt plan.
Man kan säga att det steg som ni nu går upp från kan symbolisera den gamla tiden och det steg som ni nu kliver upp på symboliseras av den nya tiden.
Om detta skifte har det skrivits, talats och uttryckts om på alla 1000 språk i många, många gånger .
Det som ni kallar för v xx in tillhör den gamla tiden.
I den nya tiden är synen helt annorlunda och att stärka det friska och att läka naturligt med hjälp av naturen och naturens kraft är det som uppmuntras och står i centrum.
Jorden är inte platt.
Under lång tid i den gamla tiden har ni förgiftat både er själva, varandra, djuren och er jord.
Alla dessa gifter skapar ohälsa, blockeringar och sjukdomar
Att avgifta och att omge er med det rent vatten, att äta ren mat och att ta bort kemikalier och gifter både inom och utom er återställer balansen hos människor och moder jord.
Det ni kallar för V xx in är att manipulera och leka med naturens lagar
Vi vill att ni ska se och förstå konsekvenserna av denna ”lek”
NI är många som redan vet och är medvetna om detta, men fortfarande är det många människor som ”sover” och som inte vill vakna upp.
Detta för att slippa ta ansvar för det som redan har gjorts och som görs i en dold agenda.
Denna maktelit ”leker” med mänskligheten och man kan se det symboliskt som en stor parasit som ligger och kväver er frihet och er rätt att existera på en jord som blomstrar.
ÖPPNA ERA ÖGON
VÅGA VAKNA
SE IGENOM DET SOM SKER NU
NI ÄR ALLA LURADE ATT DELTA I ETT SPEL SOM PARASITEN HAR ICENSATT SÅ MÅNGA GÅNGER GENOM HISTORIEN.
Så länge ni ger näring till parasiten så kan den leva.
Parasiten livnär sig på er rädsla
Släpp rädslan
SE ER EGEN STORHET OCH KRAFT

Vi är det himmelska rådet som finns med er i övergången från det gamla till det nya
/ Namaste

Svar från Himmelska rådet 2021 01 19

Fråga till himmelska rådet : hur kan vi fortsätta framåt?
Håll ditt ljus brinnande
Håll ljuset starkt och klart.
Håll det stadigt i ditt bröst och hjärta.
Sätt gränser för krafter som vill släcka lågan.
Anpassa dig och välj plats där du kan växa och utvecklas fritt.
Ge nu näring till dig själv.
Ge dig själv de energierna som stöttar och supporterar de frön som legat och väntat på att få spricka upp och växa.
Att det nu äntligen ska få se ljuset.
Det är ljuset från din själ och hjärta som lyser på dina inre frön.
Det är precis som med fröna som ligger i marken och som väntar under vintern på vårens första strålar som ska lysa och värma så att fröna börjar vakna och få liv.
Detta är dina inre frön som vi talar om, som legat och väntat i tusentals år.
De frön som du burit med dig genom inkarnationer från tiden innan du levde på jorden.
Dessa ska nu aktiveras.
Ställ frågor som: vem är jag, var kommer jag ifrån och vad är syftet med mitt liv?
Var i stillhet, var i tystnad
Ljuden och orden från universum från urminnes tider väcks nu inom och utom er själva.
Bär ditt ljus med vördnad och respekt för dig själv,
Bär det så att du skyddar både framför och bakom.
Låt ljuset brinna starkt och klart.
Låt värmen sprida sig så att kylan skingrar sig.
Du bär på sanningens låga.
Lys över mörkret och sanningen blir synliggjord.
Håll ljuset över det lilla men också det stora.
Se det som sker i världen som ett skådespel och drama som nu ska lysas upp med ljuset och lågan.
Tänd ett ljus för att påminna dig om den kraft som du bär på.
Att du är en eldbärare som för värmen, elden, ljuset och lågan vidare från det gamla till det nya.
Var lugn, var stilla.
I eldens sken träder det nya fram.
Du kan se dina drömmar, du kan se de gestalter som nu dör men också de som föds med full kraft.
Ditt gamla jag som transformeras mellan lågornas vackra färger och sken.
Ditt nya men också uråldriga jag som väntat på att födas och träda fram i den nya tiden.
Vi finns med er från andra sidan
Vi är det Himmelska rådet som finns med som stöd i övergången från det gamla till det nya.
/Satnam

Svar från Himmelska rådet 2020 12 15

Svar från Himmelska rådet 2020 05 08

Fråga om hur vi kan befria oss från rädsla?
 
Svar från Himmelska rådet:
Ni ska förstå att rädsla är en energi, en slags kraft som blockerar och tar kraft från er.
Det påverkar er i era kroppar både fysiskt och psykiskt.
Vi ser också att när rädslan blir blockeringar, så påverkas det naturliga flödet av energi.
Detta gör att kroppen tappar kraft vilket sedan påverkar er i hur ni kan leva och skapa det liv som ni önskar och drömmer om.
För de flesta av er så finns endast drömmen som en slags illusion bredvid er i det liv som mer handlar om att överleva än att leva.
För att bli fria från rädsla, så finns många olika möjligheter.
En av de viktigaste sakerna som ni själva kan göra är att gå inåt i er själva och att meditera.
Genom meditation kan ni gå djupare in i er själva för att förstå och uppleva vad rädslorna handlar om.
Att bli medveten om vad rädslor handlar om är första steget gentemot befrielse.
Ni kan även ta hjälp av varandra för att förstå det som ni själva har svårt att ”se” i detta sammanhang.
Vissa av er har förmågor att ”se” klarare och kan därför hjälpa andra med att se det ”osynliga”.
När ni steg för steg blir medvetna om vad rädslorna handlar om är det dags att läka och hela dem.
Sök er till varandra för den hjälpen.
Sök er till någon eller till de som ni känner er trygga med och som själva har förståelse av rädslor och dess inverkan.
Att hela och läka rädslor kan vara svårt och jobbigt.
Mycket motstånd finns inom er och ni vill kanske helst slippa att både se och arbeta med det.
Ni bär med er rädslor från både det liv ni nu lever men också i tidigare liv och tidigare generationer.
För varje rädsla som ni släpper taget om och läker, så blir det lättare och lättare.
Behagliga känslor av glädje och lätthet.
Känslor av triumf och att överkomma dessa hinder som ni burit med er som bördor under så lång tid som ni nu äntligen kan släppa och göra er av med.
Att leva i kärlek och glädje och att känna er lättare till sinnet är nu möjligt.
Vi vill att ni ska leva i fred frihet och kärlek.
Vi är det himmelska rådet som finns med er i övergången från den gamla tiden till den nya tidsåldern.
 
/Avalonprästinnan

Budskap från Himmelska rådet 2020 05 07

Vi är här för att påminna er om er frihet.
Vi vill att ni ska minnas att ni är själar som rest genom tid och rum under miljoner år.
Er frihet blev under en period berövad från er och ni behöver minnas och ta er över de hinder som låser och blockerar er från att fortsätta vara slavar.
Denna frihet är er rättighet.
Den till hör endast er själva.
Ni ska nu ta av er de osynliga bojorna och befria er från den hypnos som ni blivit utsatta för under mycket lång tid.
Den hypnos som kallas för rädsla ska nu avlägsnas så att ni nu kan ta på er era ljus mantlar och er stav.
Det kan kännas svårt att vakna.
Du vill kanske stanna kvar i sömnen och den dröm som du just nu befinner dig i.
Men nu har tiden kommit att vakna
VAKNA!

VAKNA!

VAKNA!

Vi kan ej längre låta er sova.
Vi ser er som små knoppar som snart ska brista för att sedan blomma och blomstra.
Att jorden nu kommit till en punkt där ni alla är en del tillsammans för att kärlek ska råda
Där kärlek ska vara det namn som sätter ramen om vad som är rätt eller fel.
Kärlek som ett namn att säga och som finns i allas hjärtan och som ord på era läppar.
Ni är som en fågel som sattes i bur för tusen år sedan och som när vi nu öppnar dörren till ej ser att dörren är öppen.
Vi vill lysa upp denna dörr för er som leder er till frihet.
Er rättighet att få vara fria
Att få existera på er älskade Gaia utan kontroll
Utan manipulation eller hjärntvätt.
Ni är sannerligen i en mäktig tidsövergång
Vi ber er att ta av er era ögonbindlar
Vi ber er att ta bort era bojor
Ja allt det som begränsat och hållit er fångna
Som hållit er egna sanning i mörkret
Låt ljuset skina
Låt ljuset komma ut ur mörkret
Ni är det folk som nu förändrar er existens från mörker till ljus
Från rädsla till kärlek
Vi är med er i tiden av övergång från den gamla till den nya tiden
Vi är det himmelska rådet som ger er stöd att ta stegen i ert uppvaknande
Vi vet att ni ska leva i fred, frihet, kärlek och balans
Ni är folket i den gyllene tidsålder som nu förändrar med ert hjärta som kompass.
 
Vi älskar er
/ Avalonprästinnan

Svar från Plejaderna 2020 04 24

Fråga: När ska det ljusna för oss här på jorden?
 
Plejaderna svarar:
Ni befinner er just nu i en tunnel, i en övergång.
Längre bort i tunneln finns ljuset.
Fortsätt framåt och ge inte upp.
Vila er och ta hand om er själva och varandra.
Visa er själva och varandra kärlek, ömhet och respekt.
Kanske känns det tungt och långt borta att kunna se ljuset. men det finns där och väntar på er.
Det är som en lång födelsekanal och vi har talat tidigare om detta med er.
Ta ner det himmelska ljuset och kraften i ert energifält och hjärta.
Förankra er till jordens inre kärna, kristall och hjärta.
Andas, andas, andas
Ni föds nu till en ny tid.
Hälsningar med ljus och kärlek från Plejaderna

/Avalonprästinnan

Meditation 2020 04 04

Ett starkt ljus som bländar. Jag ser kvinnor som reser sig upp.
De länkar sig samman med världens kvinnor. De länkar samman för freden, kärleken på jorden.
Jag hör trummor, tystnad, ljus .eldar och vatten.
VAKNA KVINNOR
En ny värld
En ny världsordning
Låt kärleken och den feminina kraften sprida sig från hjärta till hjärta.
Från himmel till hav och från jord till luft.
Ni är kärlek
Ni är ljus
Ta stegen och gör det nu.
Sätt ljuset över mörkret
Sätt ljuset så att kan se
Öppna det inre hjärtats kammare
Släpp ut kraften
Låt den forsa fram
Låt den komma ut nu
All kärlek som ni burit i ert hjärta
Alla avtryck som ni gjort genom tiden.
LÅT DET LYSA NU
 

/Avalonprästinnan

Svar från himmelska rådet 01-04-2020

Fråga: Vad kan vi hjälpa till med i den förändring som vi befinner oss just nu i för att påverka positivt?

Svar från Himmelska rådet:
Sök er till ljuset.
Ljuset är detsamma som medvetenhet från ett högre perspektiv.
Genom att meditera och att söka er till likasinnade grupper för att gemensamt söka er till ljuset, kan ni expandera snabbare och mer än någonsin nu.
Gå samman i grupper, finn varandra och knyt kontakt både med nya och gamla vänner.
Tillsammans är ni starka.
Tillsammans kommer ni på idéer och lösningar som hjälper er framåt och in i den nya tiden.
Detta hjälper er framåt och in i den nya tiden.
Våga ta steg utanför där ni inte varit förut.
Utforska nya sätt och områden som ni ej känt till eller förstått tidigare.
Ta till er den nya tidens energier och öppna ännu mer för den våg av feminin energi som strömmar till er jord.
Ge stöd till varandra och håll varandras händer.
Minns vem ni är och var ni en gång kom ifrån.
Ni är alla strålande själar av ljus.
Låt ljuset lysa starkare och klarare.
Låt dig själv få lov att skina och lysa.
Se framåt med ljus och kärlek
Hälsningar från det himmelska rådet som finns med er i tiden av övergång.

/Avalonprästinnan

Svar från himmelska rådet 11-04-2020

Fråga om hälsan på ett kollektivt plan

Svar från himmelska rådet:

Ni är alla lika men också olika.
För att må bra så finns liknande råd men också lika många råd som det finns individer på jorden.
Ni är alla unika varelser av ljus och kärlek och ni har alla ert unika ursprung.
Ni frågar om hälsan på ett kollektivt plan.
Ur ett kollektivt plan behöver ni se det som ni liknar varandra i det som påverkar er mer eller mindre som grupp och som helhet.
För att må bra i en större helhet så behöver ni alla liknande grundläggande behov tillgodosedda.
Rent vatten
Rena odlade Grödor
Ren hälsosam mat
Ren och frisk luft
Ett hem där ni kan återhämta och återladda er
Detta hem ska vara en plats som påverkar positivt med ny positiv energi.
Omge er med det ”rena” både runt omkring och det rena som ni får in i era kroppar genom huden, sinnesorganen, era energifält och i era chakra och meridianer dvs energi banor över er kropp.
Detta hjälper er att energimässigt /hälsomässigt att stå emot ohälsa.
Ni behöver titta över det som är ”orent” dvs odlingar och mat som blir besprutat.
Gifter som kommer ut i atmosfären.
Gifter som ni sprutar in i kroppen både på människor och djur.
Det som ni kallar vacciner är gift som ni sprutar i er själva, djuren och den generation som kommer efter er.
Många har fortfarande uppfattning om och tror att dessa vacciner ska skydda er att bli immuna gentemot sjukdomar som hotar hälsan.
I själva verket är det dessa som bryter ner och skadar försvaret och lämnar er oskyddade.
Ni blir förgiftade och invaggade i en falsk tro om att ni ska ta dessa vacciner för att undkomma sjukdom och död.
Det är dags att genomskåda den makt och elit som ligger bakom denna agenda och som fått er att tro att ni ej själva kan påverka dessa ”farsoter” och er hälsa själva.
Många sitter fast i den falska tron att denna makt och överhet vet sanningen och att de vet bättre. De tror att de gör detta för folkets bästa.
Ni vill kanske blunda för sanningen och lögnen för detta som har pågått mycket länge.
Ni är så vana och det är som allt annat som ni blir vana vid.
Ni tror att det är så det ska vara.
Även om det inte är positivt.
Er medfödda förmåga att anpassa er till livet och till situationer är något som ska användas till att överleva i förändring.
Var varsam med att använda denna förmåga till anpassning i det som finns som en mörkare makt som vill styra och kontrollera er.
Var uppmärksam, använd era sinnen att lyssna, känna och uppleva det som ligger bortom orden.
Använd det som ni kallar för intuition.
Er intuition leder er i mörkret
Det är det band som ni kan hålla er i när det kommer stunder av tvivel både på er själva och på varandra.
Var stilla, var lugna.
Allt som ni behöver för er hälsa finns att skapa och det är en önskan till er att det ska vara en medfödd rättighet att få leva så.
Att använda naturens kraft.
Att använda naturens läkeörter.
Att använda naturens skönhet och era egna healingförmågor i att hjälpa varandra när det uppstår obalanser
Att förstå sambandet mellan kropp och själ och att utforska vad du själv behöver för att må bra
och att sedan kunna bejaka utan att vara styrd av rädsla för ekonomi och att vara maktlös inför det faktum att jorden styrs av makt och kontroll. Gå samman så att ni nu kan styra med kärlek, respekt, och om allas lika värde och rätt till hälsa.

Vi är det himmelska rådet som finns med er i övergången till den nya tiden

/Avalonprästinnan

Svar från himmelska rådet 09-04-2020

Fråga om 5G?

Svar från Himmelska rådet:

Människor vaknar nu mer och mer
En del blir arga, upprörda och frustrerade
Andra känner sorg och känner sig lurade.
Ljuset och medvetenheten ökar nu starkt
Det som legat dolt kommer nu upp till ytan
Den maktelit som styrt över jorden och människor avslöjas och det blir nu tydligare och synligare vilka dem är och vad dessa ligger bakom.
Detta är en mycket speciell och historisk tid som ni lever i.
Mycket ska nu avtäckas och bli synligt för er alla.
Det är mycket smärtsamt och svårt för många
Gaia håller er varsamt i sin famn
Hon är den stora trygga moderna, som ni nu kan återvända till för att finna trygghet, kärlek och tröst.
Hon vet svaren på era frågor.
Hon lyssnar och tar emot er sorg och rädsla.
Ta stegen ut i naturen
Hör hur fåglarna sjunger
Hör hur bäckens porlande ljud är dom musik i dina öron
Lika stor åverkan som detta ni kallar för 5 G gör på er människor,gör det också på er jord.
Sätt stopp för detta vansinne nu.
Sätt gränsen med era röster nu.
Återta er frihet.
Återta er egna rätt att få leva livet med hälsa, respekt och kärlek.
Gå samman i protest.
Bilda en cirkel runt jorden och bind samman era röster för att stoppa den teknik som dödar och ger sjukdom.
Vi är det himmelska rådet som finns med er i övergången till den nya tidsåldern.

/Avalonprästinnan

Svar från himmelska rådet 02-04-2020

Fråga om c viruset?

2020-04-02
Svar från Himmelska rådet:

Det ni kallar virus är en naturlig del av livet och det som finns inuti och runt omkring er.
Detta c viruset är dock inte något naturlig från naturen, utan är skapat på konstgjord väg i ett laboratorium.
Ni undrar varför man skapar ett onaturligt virus?
Ni vet alla svaret om ni söker inåt i ert inre.
Detta onaturliga c virus som sprids och som spridits över jordens yta är som ett ”vapen” av makt och det får er till isolation så att de som styr bakom kulisserna ska få ännu mer övertag och makt över jorden och dess befolkning.
Att använda rädslan som ett verktyg och medel till manipulation är en mycket gammal strategi att få övertag.
Det är dags att ni nu ser era rädslor i ett nytt ljus, så att ni kan frigöra er från denna maktens elit.
Vi ser er från ett både större och högre perspektiv och har följt er utveckling på jorden under mycket lång tid.
Se detta c virus som en gåva att nu ta tillbaka er egna makt och frihet.
Se det som skulle vara ett ”vapen” av makt och förtryck, som ett medel att tömma och rensa era rädslor för att byta till kärlek och kraft.
Sätt fokus på ditt hjärta.
Sätt fokus på din kärlek.
Omfamna de rädslor du känner och låt mirakel ske.
Låt det sedan sprida sig över jordens yta.
Den nya tiden är här.
Hälsningar från det himmelska rådet som finns med er i tiden av övergång.
/Avalonprästinnan

Svar från Plejaderna 30-03-2020

Fråga om den förändring som vi just nu går igenom och om vad som kommer.

Svar från Plejaderna:

Både jorden och ni människor står inför en mycket stor förändring just nu.
De gamla strukturerna som bestämt över jorden och jordens resurser ska nu avsluta och avgå.
Dessa negativa krafter som hållit jorden och er människor nere i energier av rädsla, tappar nu succesivt taget.
Under lång tid har människors medvetenhet ökat och ni har mer och mer fått insikt och förståelse för vad som pågått bakom maktens portar.
Nu avtäcks och avslöjas mörkret.
Nu strålar ljuset ännu mer genom er och jordens energinät.
Ni undrar vad som kommer.
Det står redan skrivet i stjärnor och planeter.
Ni går nu in i Vattumannens tidsålder.
Denna tiden är en helt ny era, som låter de gamla maktstrukturerna gå i graven, så att det nya nu kan födas.
Vad är det som ni längtar efter?
Vad är det som gör livet värt att leva?
Vad är viktigt att ta med sig och ta vara på in i den nya tiden?
Ni vill ha omedelbara svar.
Men svaren har funnits i era hjärtan länge.
Genom att gå inåt och ge näring till den feminina energin, så ger ni kraft till de frön som representerar svaren som ni alla letar efter.
Ni vet allt redan inom er.
Genom att söka utanför er själva så skapar ni förvirring och en känsla av att inte veta.
De gamla maktstrukturerna har låtit er invaggas i en tro att ni själva INTE vet svaren på livets viktigaste frågor.
Ta nu tillbaka er egna kraft.
Ta tillbaka er egna visdom som bor i ert hjärta.
Låt ingen förminska den kraften som du föddes med och burit med dig från tidernas begynnelse och ursprung.
Låt dig själv och jorden få lov att blomstra.
En ny tid av kärlek och högre medvetenhet om hur ni ska bruka jordens resurser har kommit.
Nya grupper av människosjälar ska nu komma samman, så att ni kan minnas vem ni är och var ni kommer ifrån.
Ni är alla fantastiska själar av ljus och kärlek.
Ta bort de osynliga bojorna som hållit er fångna och släpp er själva fria nu.
/Avalonprästinnan

Budskap från himmelska rådet 25-03-2020

Ni har alla haft perioder i era liv då ni känt livet som en prövning.

Kanske kan ni minnas dessa tillfällen och kan se och förstå att något både viktigt och gott att lära och förstå ur dessa tillfällen.
Genom dessa tider av förändringar som råder just nu finns många olika prövningar och läxor att lära.

Genom att lyfta blicken till ett bredare och vidare vy, kan ni börja att se den helhet som hjälper er att ta riktningen och att förstå vad som finns att lära från de som ni upplever som prövningar.

Detta c virus drar upp, känslor och handlingar till ytan både på ett personligt och kollektivt plan som legat på ett mycket djupare plan och som funnits där mycket länge.

Genom att ta ett steg tillbaka med er själva kan ni se de mönster som ni alla bär med er från både tidigare liv och tidigare generationer och som aktiverats i era cellminnen nu.

Detta för ett mycket gott syfte att ni ska kunna släppa taget om detta så att ni nu kan emot högre vibrationer av frihet, kärlek och ljus.

Stå kvar i ert ljus.
Låt inget rubba er i det som ni vet i era hjärtan är sant för er.
Fokusera på glädjen.
Fokusera på balans.
Sprid hoppet ut i nätet.
Sprid kärlek och ljus till varandra.

Förstå att ni nu tar ett kvantsprång i utvecklingen med er själva och er jord.
Ta varandras händer och länka er samman och se den nya jorden födas i kärlek och fred.
//Avalonprästinnan

Budskap från himmelska rådet 01-02-2020

Vi ser nu att över jordens yta finns en kollektiv stress och att den stressen är sammanlänkat bland annat med det virus som ni kallar för Corona.

Det är dags att verkligen ”se” vad som döljer sig bakom alla agendor som styr och manipulera er jord och mänsklighet.

För att se och förstå behöver ni backa tillbaka i tiden.

Detta för att se mönster som upprepar sig nu och har upprepat sig.

Genom att börja se, avslöja, avtäcka och ta bort slöjan,kan ni ta tillbaka er frihet, er hälsa och er allas rätt att få existera på lika villkor.

Detta är ett spel som ordnats från en ”elit” och högre ort.

De har inga mänskliga känslor som kärlek, empati, förståelse, medkänsla.

De är drivna av en lägre mörk kraft som tar energi och näring av alla er ljuspelare, ljusarbetare och människor som är omedvetna om spelet som pågår både ovanifrån och underifrån.

Detta ligger utanför ert synfält.

Ni ska jobba successivt och gå samman med ett högre mål för ögonen om frihet, Kärlek, fred och att hjälpa varandra att bli mer medvetna om och få en förståelse på hur detta har påverkat både på ett personligt plan och på ett kollektivt plan.

Sök i historien om Hitler, sök ännu längre tillbaka och även i kyrkan och det patriarkala systemet

Se vad som var och vad som fortfarande är makten bakom.

Låt er ej förblindas eller hindras.

Tro heller inte på allt som är skrivet i historien.

Mycket av historien är uppdiktad efter denna makt och elit.

Genom att börja se, avslöja, avtäcka och ta bort slöjan, kan ni ta tillbaka er frihet, er hälsa och er allas rätt att få existera på lika villkor. en förståelse på hur detta har påverkat både på ett personligt plan och på ett kollektivt plan.

Arbeta tillsammans med att lyfta, diskutera, och belysa. Arbeta med att hela/läka både på ett kollektivt plan och på ett personligt plan och få en förståelse på hur detta har påverkat er både på ett personligt plan och på ett kollektivt plan.

Vi är det himmelska rådet som kommer med stöd i tiden av övergång och transformation.

/Avalon prästinnan

KONTAKT

+ 46 707 67 91 10
info@avalonskolan.se

Ekerödsvägen 34

277 45 Sankt Olof

BESÖK VÅR WEBBSHOP