0707 67 91 10 info@avalonskolan.se

CELLMINNES HEALING

Ett liv i kärlek, harmoni, överflöd och fred-är det möjligt?
Upprepar sig samma mönster om och om igen i ditt liv?

 

En kallelse från förfäderna

Vem var dina för-mödrar/för-fädrar?

Vilka mönster och cell-minnen har du ärvt från dem?

Det som finns lagrat i våra celler, ärvs ner från våra föräldrar och förfäder från generation till generation.

I våra celler finns även minnen från tidigare händelser i både detta och tidigare liv.

Cell minnena styr det mesta av hur våra liv har varit, är och blir.

 De flesta av oss har cell minnen som påverkar vår vardag.

Vi upprepar ofta samma mönster om och om igen i vårt liv.

• Vi återkommer till samma situation gång på gång.
• Vi dras till samma typ av partner som vi kanske inte fungerar med.
• Vi kommer kanske inte vidare i vår andliga utveckling.
• Har ”bråttom” i min andliga utveckling och det blir turbulent runt omkring mig (t.ex. familj, vänner och arbetskamrater).
• Påbörjar saker t.ex. utbildningar men slutför dem inte.
• Kommer i konflikt med andra människor.
• Upprepade känslomönster som oro, rädsla, ensamhet, svek, sorg, ilska, frustration etc. 
• Upprepade tankemönster och blockeringar som vi inte kommer vidare med.
• Missbruks problem som t.ex. alkohol, jobb, droger, mediciner, mat, spel mm

Detta och mycket mer är exempel på hur vi upprepar mönster som hindrar och blockerar oss att leva det liv som vi önskar.

Efter en session, kan du uppleva omedelbara förändringar i kroppen, dina känslor och liv.

För vissa kan detta vara allt som behövs, men för andra är det bara början.

  • Du kan uppleva märkbara och påtagliga resultat på bara en session.

  • Det snabbar upp din evolutionära läkningsprocess genom att bränna bort ackumulerade lager av vem du inte är.

  • Du blir mer i kontakt med ditt hjärta och dina passioner i livet.

  • Du erövra dina rädslor och som ett resultat känner dig friare.

  • Det förbinder dig med höga vibrationer alkemiska helande energi i universum.

  • Det bränner ut självhat och förstärker kärleken till dig själv, ditt själv förtroende och du blir mer levande.

  • Det antänder ”hopp” där det inte fanns något eftersom det gör det omöjliga möjligt.

  • Övertid –  du gör inte bara dig  av med ”gamla”  lager-på-lager – i dina celler och DNA – Du återskapas till den du mer är och blir mer ansluten till känslan av villkorslös kärlek.

  • Du inser dina andliga gåvor och gudomliga potential i tid.

Bakgrund till Cellminnes healing:

Vid en punkt i mitt arbete som medium och arbete med alternativ medicin inom TCM – energimedicin och tidigare livterapi fick jag förståelse och insikt om att de mönster och händelser som kändes svåra och ibland även traumatiska och som upprepades hos mig själv och de som sökte min hjälp inte bara kom från tidigare upplevelser i det nuvarande livet och tidigare liv utan också från generationer långt tillbaka i tiden.
Jag hade nu studerat och utövat TCM och tidigare liv i mer än 20 år.
En av grunderna i dessa läror är att läkas från roten. Jag såg och förstod att det inte alltid skedde denna djupa läkning från roten som både jag själv och klienter önskade.
Under mediala sessioner till klienter som kom till mig började jag få kontakt med inte bara nära bort gångna släktingar, utan även med släktingar mycket längre tillbaka i tiden.
Jag kunde förstå att dessa släktingar längre tillbaka på släktlinjen kom med mycket viktig information.
Successivt började jag utforska och pröva mig fram.

En familj som förstått att flera medlemmar i familjen hade samma slags problem med hosta bad om hjälp med att komma på en gemensam seans för att få hjälp med att få kontakt med tidigare släktingar och se om roten till problemet med hostan fanns där.

Under ”seansen” och kontakten med dessa tidigare släktingar, kom det fram information som handlade om både sjukdom som drabbat lungorna för en av släktingarna och känslomässiga besvär hos en annan släkting som uppstått av att ha varit född utanför äktenskap.
Dessa problem från tidigare släktingar satt kvar som trauman i cellminnet och tog sig uttryck som hosta. Medvetenheten om att detta påverkade de som hade hosta och att de gjordes en gemensam ceremoni fick hostan att avta succesivt.

Ett par månader senare var familjens hosta som de dragits med i decennier så gott som helt borta.

Min nyfikenhet väcktes nu ännu starkare och jag började utöva och prova mig fram även med mig själv.

Jag fann att om jag genom att följa känslor och mönster som bl.a. handlade om att inte känna mig värdefull och att tro på mig själv och mina förmågor så kom jag mycket långt tillbaka i tiden genom tidigare generationer.

Genom att följa upplevelser som var en upprepning på ytan i vardagen och livet gick jag djupare ner i ”rotsystemet” och fick en medial kontakt med släktingar och tidigare generationer.
Jag började förstå kopplingen mellan de problem och det som konstant upprepade sig.
Det var något som jag ärvt utan att jag var medveten om det.
Jag kunde se en stark röd tråd genom det nuvarande livet, tidigare generationers upplevelser och trauman och hur det påverkat mig.

Människor sökte upp mig mer och mer för att få hjälp att läka sina cellminnen och jag arbetade både med mindre grupper och med en till en sessioner.

Jag kunde se både på mig själv och på människor som finns/fanns runt mig och som gjort cellminnes healing en eller ett flertal gånger att både små och mycket stora positiva förändringar började ske.

När man läkte cellminnen med koppling till våra släktingar längre tillbaka i släkt ledet så fri gjordes energi som var bunden långt tillbaka i tiden.
Detta var för att hjälpa oss att läka så att vi kunde följa med i energin in i den nya tiden som är så viktigt för både oss själva, kommande generationer och vår jord

Röster från personer som gjort cellminnes healing:

 


Cell minnesresan har gjort att jag fått mycket lättare att säga nej när släkt o när andra vill ta min tid i anspråk, har haft o har många runt mig som är sjuka o gamla så på nåt vis hamnade jag i rollen som den som alltid ställde upp. Men det känner jag inte längre att jag måste. Har mycket sundare inställning till detta efter cellminnes resan i Grekland. Meditationen kom jag också igång med ordentligt.

Tänker på veckan i Grekland med mycket glädje o värme.

Varma hälsningar M

Jag fick genom Helena och cellminnesresan kontakt med min farmor och sex generationer bakåt i tiden. Jag fick reda på att jag burit samma rädsla som min farmor.

Min farmor bar med sig rädsla att bli straffad om hon inte arbetade hårt.

Den rädslan bar jag också med mig på ett omedvetet plan.

Detta påverkade mig dagligen av att jag kände stress på mitt arbete. Jag var rädd att jag aldrig var tillräcklig.

Hösten 2017 efter cellminnesresan som jag gjorde med Helena kunde jag börja släppa taget om denna rädsla, som var en stor börda och tog mycket kraft och som jag bar på utan att förstå var det kom ifrån.

Nu ett år senare känner jag mig mycket lättare och vågar dessutom säga ifrån när det blir för mycket

Och jag sätter gränser som är mer hälsosamma för mig.

Jag vill innerligt och från mitt hjärta rekommendera andra människor att göra cellminnesresan.

För mig förändrade det mitt liv på så oerhört många positiva sätt.

Jag vill mer än gärna gå utbildning för att lära mig göra cellminnesresan

Kärlek och ljus L

Cell minnesresan har gjort att jag fått mycket lättare att säga nej när släkt o när andra vill ta min tid i anspråk, har haft o har många runt mig som är sjuka o gamla så på nåt vis hamnade jag i rollen som den som alltid ställde upp. Men det känner jag inte längre att jag måste. Har mycket sundare inställning till detta efter cellminnes resan i Grekland. Meditationen kom jag också igång med ordentligt.

Tänker på veckan i Grekland med mycket glädje o värme.

Varma hälsningar M

Cell minnesresan med Helena har hjälpt mig, att jag vågar tro på mig själv idag, på den jag är, att jag kan, inte låta någon/något hålla mig tillbaka, släppt rädslorna vågar vara/vet vem jag är fullt ut.

Jag förstår nu att kroppen har ett minne som påverkar oss så mycket mer än vad vi är medvetna om.

Att våga möta den delen av våra förfäder och förstå vad som är orsak o verkan av mina känslor som jag känner och som påverkat mig i mina handlingar mot mig själv och mot min omgivning.

Att jag förstår vad traumat, krisen har startat och att den upplevelsen påverkar min tid här just nu av mitt beteende.

Jag har varit på flera cellminnens transformation ju fler jag har utfört desto mer kan jag se att det är som en tråd ett mönster som går igen.

Faktum är att det är på båda mina förfäders sidor.

Min mamma sida bakåt och min pappa.

Tänker att så kan det vara att mina föräldrar träffas för att de ligger på samma frekvens av cellminne så därför möts dom av en viss anledning.

Jag förstod att jag bär med mig bådas cellminne.

Kan idag se klart att även de män som jag har valt ligger i samma frekvens. Men nu är det slut.

Jag har efter dessa cellminne fått en medvetenhet att det är något gammalt. Och att när jag utförde min förståelse för denna känsla att jobba med den gestaltningen. Mycket bra. Att vi använder ljud och bild gillar jag också.

Jag kom i kontakt med min mammas sida mormor mor. Hon fick ett barn som var så kallad oäkting, förljugen.

När min morfar dog så fick min mor då veta att det inte var hennes pappa. Detta påverkat mig starkt.

Min mor har haft svårt med mig, att ta till sig mig. Jag kände mig oönskad Mamma levde i en fantasi värld förljugen. Hon bar på det traumat som fortsatte.
Nu ser jag o kan förlåta och känna mig mer hel.

Det fanns liknande också på min fars sida. Långt tillbaka ca.1500 talet ett barn som kom oäkting, som levde med en känsla att vara besvärlig o i vägen. Den känslan har varit mycket stark hos mig.

Att bli medveten se det och förlåta. Det är att läkas och då släppa taget om det gamla mönster som speglat mig och att jag har tagit den på mig i min kropp vilket då går vidare till mina barn.

Cell minnesresan är ett mycket bra sätt att förstå vad som är vad och vem som har startat traumat.

Jag är mycket intresserad av att lära mig utföra cellminne transformation.

Ser det som ett mycket bra komplement att läkas och kunna erbjuda människor som behöver förstå sina mönster och att det är möjligt att förändras.

Det är många som känner inuti men inte vet vilka verktyg som kan behövas för att gå vidare.
Detta är en del av att bli peace of mind

Jag gjorde cellminnestransformation på Kos 2017

Min känsla var att de osynliga ”fotbojor ”jag hade som hållit mig fast och nertyngd släppte successivt och jag fick möjlighet att höja min energi med lätthet till den nivå där den egentligen hörde hemma.

Fotbojorna bestod av sorgen att ha mist någon nära jag älskat, rädslan att mista någon igen och skulden av att ha varit otillräcklig.

Båda mina cellminnestransformationer handlade om detta, lite olika vinklingar bara.

Den ena handlade dessutom att följa sin fria vilja. Jag är så oerhört tacksam att jag valde att göra cellminnestransformationerna.

Utan fotbojorna kan jag med större lätthet följa min fria vilja och stå i min kraft och kreativitet.

Därmed har jag inte heller de symtom som var kopplat till fotbojorna och dess tyngda energi av sorg, rädsla och skuld.

Den ena cellminnet handlade om att som far mista ett barn pga. av fattigdom och svält, att inte ha varit tillräcklig.

Det andra handlade om att som son ge sig av hemifrån, trots att mor inte ville det och när han kommer hem igen, har hon dött av sjukdom.

Förutom sorgen, rädslan och skulden gav det här cellminnet också en känsla av att göra något som är totalt oförlåtligt när han följer sin egen vilja.

Dessa cellminnen har påverkat mig mycket starkt. Utan fotbojorna kan jag med större lätthet följa min fria vilja och stå i min kraft och kreativitet.

Därmed har jag inte heller de symtom längre som var kopplat till fotbojorna och dess tyngda energi av sorg, rädsla och skuld. Jag behöver inte vara perfekt längre för att duga och för att förbli oskyldig

Jag skulle vilja lära mig att utföra cellminnestransformation till andra för att hjälpa enskilda individer, men även för den totala medvetenheten på jorden.

/A

Mina cellminnestranformationer har varit till stor hjälp för mig att se och förstå mina mönster och känslor och då inte bara hos mig själv utan även mina hos föräldrar och förfäder.

Jag har inget specifikt tillfälle att referera till och jag kan inte heller säga när eller hur mitt eller mina förhållningssätt ändrades. Jag vet bara att det har förändrats. Jag har nu kunnat se på mig själv från ett lite annat perspektiv och med större förståelse både vad gäller mig själv och mina föräldrar. Jag har kunnat lämna mönster och känslor bakom mig och känner en större frihet i mina tankar, i hur jag är, och större tillit och egenvärde till mig själv. Jag har blivit en friare människa, vilket jag är mycket glad och tacksam för, och jag tror att detta har varit nödvändigt för att jag skulle kunna genomgå den transformation som jag är i nu.

Jag vill gärna själv kunna göra cellminnestransformationer för att kanske kunna hjälpa andra släppa sådant som på ett eller annat sätt hindrar för att leva livet mera fullt ut. Att kunna hjälpa andra på det sätt som jag själv har blivit hjälpt. Min egen erfarenhet bedömer jag som en tillgång för att på ett bra sätt kunna vara andra behjälpliga.

Hjärtligt Tack

Jag kan bara säga stort TACK för att du hjälpte mig att förstå genom cellminnes resan om var mitt kämpande kring pengar kom från. Jag kan se klart och tydligt hur cellminnen från min farfars far ”ställt” till det för mig och att jag aldrig fått pengarna att räcka till trots både jobb och lön.

Jag har skiftat känsla av ständig fattigdom till tillförsikt och börjar redan se resultat även i plånboken.

Stort tack igen och kram/A

Det var en stark och mycket helande upplevelse med cellminnes transformationen hos dig.

Jag fick förklaring på alla de känslor som upprepat sig i mitt liv och som varit tungt att bära.Jag fick också en förklaring kring min hälsa och värken som jag har i kroppen.

Nu ser jag med tillförsikt framåt och känner mig bättre och bättre för var dag som går.

Jag har även gjort en del efter forskningar på det som kom fram under cellminnes transformationen.Uppgifterna stämmer mycket bra men mötet mig dig gjorde att jag fick reda på saker som jag inte kunnat få reda på genom bara släktforskning.Nu har jag fått en helhet och förstått samband som jag bara känner är så RÄTT!

Många kramar och tack för all hjälp/ M


Det var mycket spännande att göra n cellminnestransformation.

Uppgifterna som kom fram under sessionen var klockrena och gav mig en djup förståelse för den negativa och nästan känsla av förbannelse som vi upplevt i släkten på min mors sida.

Eftersom jag hade gjort släktforskning kunde jag genast se vem personen som du nämnde var.Jag kunde se den  händelsen som var sammankopplade med min släkting.

Det kändes som att all den negativa energi som alltid legat som ett mörker i mitt liv,löstes upp och jag känner att nytt liv kommer med mer glädje och ljus.


Jag känner en sådan tacksamhet efter att ha fått möjligheten att göra cellminnestransformation.

Jag har fått förklaring till det gamla mönster som gjorde mig till ett offer och att jag dragit till mig människor och situationer som varit en upprepning av ett trauma långt bak i tiden på min mormors sida.Jag ser saker och ting klarare och kan ha en distans till det som annars skulle gjort mig upprörd och ledsen.

Tack igen och kram/S


Tack för i dag!
Detta berörde mig väldigt djupt och nu kan jag verkligen sätta stor punkt för allt gammalt.
Jag tycker du är helt fantastisk människa och jag är evigt tacksam att jag hittade till dig.
Det var väldigt starkt.
Det känndes som att något lossnade och föll på plats när det fick en röst.
Tack igen och stor kram


KONTAKT

+ 46 707 67 91 10
info@avalonskolan.se

Ekerödsvägen 34

27745 Sankt Olof

BESÖK VÅR WEBBSHOP