0707 67 91 10 info@avalonskolan.se

Anmälnings & avboknings regler för kurser på Avalonskolan

Du är anmäld och din plats säkrad när anmälningsavgiften eller hela kursavgiften är betald.

Full betalning för kursen skall vara Avalonskolan tillhanda senast 1 månad före kursstart om inte överenskommelse om avbetalning skett.

Avbokning av kurs:

Ångerrätt enligt distansavtalslagen vid kursanmälan över internet eller telefon.
Du har rätt att frånträda kursavtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.
Vill du utöva ångerrätten mejlar du ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet, då det är du som ska kunna bevisa att du har ångrat dig inom rätt tid dvs 14 dagar.

Avanmälan av kurs måste ske senast 3 mån innan kursstart om anmälnings eller kursavgiften skall betalas tillbaka.
Om avbokning sker senare än 3 månader före kursstart betalas bara kurs avgift tillbaka vid särskilda skäl.

Efter påbörjad kurs betalas ej kursavgift tillbaka.

Efter påbörjad kurs med delbetalning så gäller att hela avgiften skall betalas oavsett om man avbryter kursen.

Vid inställd kurs från vår sida så betalas hela anmälnings eller kursavgiften tillbaka.

KONTAKT

+ 46 707 67 91 10
info@avalonskolan.se

Röddingevägen 256

275 70 Lövestad

BESÖK VÅR WEBBSHOP